INFORMACE PRO UCHAZEČE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM – DODATEK

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo dodatek ke změnám v přijímacím řízení v roce 2021:

  1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.
  2. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil, a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo.
  3. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání zkoušky v náhradním termínu.

Havlíčkův Brod 10. května 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy