Přípravné kurzy

Karel Sedlák Školní novinky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o maturitní obory – žáky 9. tříd základních škol – kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí – systematizace, doplnění a procvičení stěžejního učiva obou předmětů, vhodná volba strategie řešení didaktických testů, poznání reálného prostředí školy a v neposlední řadě minimalizace stresových faktorů. Přípravné kurzy povedou zkušení středoškolští učitelé s odpovídající praxí a budou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA!!!

Termíny přípravných kurzů:
    Den
   Datum
   Čas
   Předmět
    Úterý
   18. února 2020
   14:30 – 16:15
   Český jazyk
    Čtvrtek
   20. února 2020
   14:30 – 16:15
   Matematika
Základní informace:
 • Místo konání: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851.
 • Rozsah kurzů: český jazyk – 2 vyučovací hodiny; matematika – 2 vyučovací hodiny.
 • V případě vlastního uvážení je možno se přihlásit pouze na jeden z nabízených předmětů.
 • V rámci přípravných kurzů lze odevzdávat vyplněné přihlášky ke studiu na naší škole.
Registrace uchazečů:
 • Na základě písemné přihlášky (viz formulář)
 • Možnosti podání přihlášky:
  • v rámci lednového DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  – 28. ledna 2020
  • během PŘIJÍMAČEK NANEČISTO dne 5. února 2020 přímo na místě do připraveného seznamu,
  • ostatní zájemci písemně na daném formuláři nejpozději do 14. února 2020.
 • Způsob odevzdání přihlášky:
  • elektronicky na adresu sedlak@oahshb.cz  
  • poštou na adresu školy
  • osobně v sekretariátu školy

 

V Havlíčkově Brodě dne 21.1.2020

Mgr. Karel Sedlák
TMO: 604 890 775
E-mail: sedlak@oahshb.cz