Přijímačky NANEČISTO

Karel Sedlák Školní novinky

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání:

 • 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE
 • 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením
 • 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ
 • 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM

A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v předcházejících letech, tzv. „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Žáci si tak budou moci v reálném prostředí a odpovídajícím čase vyzkoušet a ověřit svoje znalosti v daných předmětech. Rovněž obsahová náplň i forma zadání bude přesně odpovídat připravovaným „ostrým“ testům.  Přijímačky nanečisto budou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA.

Důvod účasti:
 • generálka na ostrou verzi přijímacích zkoušek
 • odbourání trémy a obavy z neznámého prostředí
 • seznámení se s formou a obsahem připravovaných testů
 • ověření si stávajících vlastních znalostí a vědomostí před přijímacím řízení
 • okamžité vyhodnocení úspěšnosti žáka v daném testu
 • vyzkoušení si testování ve skutečném prostředí
 • volba vhodné strategie při řešení jednotlivých testů
Základní informace:
 • Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851
 • Termín: středa 5. února 2020
 • Čas zahájení: 13:00 hodin
 • Předpokládaný čas ukončení: 17:00 hodin
 • Harmonogram vlastního testování:
Časové období
Činnost
13:00 – 13:05
Zahájení, úvodní administrace
13:05 – 14:15
I. test
14:15 – 14:20
Přestávka
14:20 – 15:30
II. test + administrace
15:30 – 15:35
Přestávka
15:35 – 16:15
Rozbor a vyhodnocení I. testu
16:20 – 17:00
Rozbor a vyhodnocení II. testu
 • Termín pro odevzdání závazné přihlášky: nejpozději do 3. února 2020
 • Způsob odevzdání přihlášky: elektronicky na adresu sedlak@oahshb.cz
 • Přihlášku lze rovněž vyplnit a odevzdat na dnu otevřených dveří dne  28. ledna 2020 
 • Bez písemné a včas podané přihlášky nebude možné se cvičného testování zúčastnit

Stáhni si  PŘIHLÁŠKU