Provoz školy od 25. listopadu 2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Změny v organizaci výuky od středy 25. listopadu 2020:

 • Je povolena osobní přítomnost ve škole:
  • žáků závěrečných ročníků středních škol,
  • žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků.
 • Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

 

 • Provoz domova mládeže je upraven tak, že může být poskytováno ubytování pouze:
  • žákům, kteří mají prezenční výuku,
  • žákům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.
  • Žáci a zaměstnanci domova mládeže (i další osoby pohybující se v DM) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách DM.

 

 • Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy vykonávající práci na pracovišti; ostatní žáci a zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu pouze odebrat výdejním okénkem (take-away),
  • při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy nesmí dojít k prolínání žáků z různých tříd a k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Organizace výdeje obědů:
   • ŠJ Bratříků: výdej take-away 11.15 –  11.30 hodin, výdej pro žáky v prezenční výuce 11.30 – 13.30 hodin, žáci SPŠS 13.30 – 14.00 hodin, zaměstnanci na pracovišti 11.30 – 14.00 hodin
   • ŠJ Kyjovská: výdej take-away 11.30 – 11.45 hodin, zaměstnanci na pracovišti 11.45 – 12.00 hodin, 12.45 – 13.00 hodin, ZŠ Slunečnice 12.00 – 12.30 hodin, EQ škola 12.30 – 12.45 hodin, žáci v prezenční výuce 12.45 – 13.00 hodin.
  • V případě zájmu o stravování si každý musí přihlásit obědy na strava.cz.

 

Konkrétní organizace provozu školy od středy 25. listopadu 2020:

 • prezenční výuka žáků v teoretickém vyučování bude obnovena u tříd A4.S, E4.A, H4.S, C3.K, K3. a S3.,
 • vyučování bude probíhat podle rozvrhu hodin se změnami, které zaručí podmínku homogenity tříd (týká se především výuky cizích jazyků, volitelných předmětů a předmětů zaměření kuchař/číšník),
 • obnovuje se výuka odborného výcviku ve všech třídách oborů vzdělání s výučním listem (C1.P, K1., S1., C2.P, K2., S2., C3.K, K3., S3.) a praktické části předmětů TPP a TOS ve třídách a H2.,
 • všem žákům se zakazuje setkávání s žáky jiných tříd a zdržování se ve společných prostorách školy (šatny, chodby), pro jednotlivé třídy budou určeny toalety, stravování žáků bude organizováno po třídách.

Na provoz školy se i nadále vztahuje Provozní manuál pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 ze dne 28. srpna 2020. Zásadní je především pravidelné větrání ve všech třídách. To zajistí pedagogičtí pracovníci v délce alespoň 5 minut v době přestávek a alespoň 5 minut uprostřed každé vyučovací hodiny. 

Havlíčkův Brod 2020-11-20

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy