Den otevřených dveří ONLINE

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Úřední deska

2. prosinec 2020

9:00 – 18:00

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol,

vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat tradiční den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy a chtěli byste získat podrobnější informace – týkající se jednotlivých maturitních a učebních oborů, vlastního studia,  přijímacího řízení,  přijímaček nanečisto, přípravných kurzů, ukončování studia, organizace odborného výcviku, ubytování a stravování, uplatnění absolventů či dalších možností a výhod daného studia – tak vás srdečně zveme dne 2. prosince 2020 k online setkání s vedením školy prostřednictvím aplikace Google Meet. Ředitel školy a jeho zástupci jsou připraveni se vám věnovat a poskytnout vám potřebné informace v následujících časech:

9:00 – 11:0013:00 – 15:0016:00 – 18:00

Ke komunikaci můžete využít:

1. VIDEOKONFERENCI - viz  »ZDE«
2. MOBILNÍ TELEFONY:

731 483 643  ředitel  školy Mgr. Jiří Forman
736 545 825  zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování Ing. Radka Svatošová
731 483 661   zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Ing. Marie Mrázová

3. EMAILOVOU KOMUNIKACI - viz  »ZDE«

Co jsme pro vás připravili?

» Video „Ze života školy“

» Prezentaci oborů „OAHŠHB“

» Virtuální prohlídku školy

» VIDEOKONFERENCI - odkaz na Google MEET : »ZDE«   
   (odkaz bude funkční dne 2. 12. 2020 od 9:00 hodin)
      • Logo Meet

 

 

» Přehled oborů vzdělání
» Informaci  k  "Přijímačkám nanečisto" »ZDE«
» Propagační materiál školy tzv. "Skládačku" s přehledem oborů (v pdf):

Poznámka:

Další den otevřených dveří, doufejme, že už za příznivějších epidemiologických okolností, se koná na naší škole v úterý 26. ledna 2021.

Na shledání s budoucími žáky a jejich rodiči se již nyní těší vedení školy společně s celým pedagogickým sborem.

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy