LOGO školy

Rozumíte penězům?

oahshb Školní novinky

Ve středu 27. listopadu 2019 pořádá naše škola 5. ročník soutěže pro žáky základních škol, ve které si tříčlenné týmy z žáků 8. a 9. tříd prověří své znalosti z oblasti financí a hospodaření.

Soutěž má dvě části:
1. část – Test ze základů finanční gramotnosti – týmové řešení testu
2. část – Týmové zpracování a prezentace zadaného úkolu s využitím PC

Vyhodnoceny budou nejlepší týmy, které odměníme diplomy a drobnými cenami. Pro soutěžící i jejich pedagogický doprovod bude připraveno malé občerstvení.

Podrobný program soutěže obdrží soutěžící a jejich pedagogický doprovod při prezenci, která bude probíhat od 8:00 h do 8:45 h v budově Bratříků 851. Slavnostní zahájení soutěže se uskuteční ve foyeru školy od 8:45 h do 9:15 h. Předpokládaný konec soutěže je ve 13:00 h.

Závaznou přihlášku nám zasílejte nejpozději do 11. listopadu 2019 v tištěné nebo elektronické podobě. Pro elektronickou přihlášku použijte e-mailovou adresu janovska@oahshb.cz, pro tištěnou přihlášku adresu:

         Obchodní akademie a Hotelová škola
Ing. Lenka Janovská
Bratříků 851
580 02 HAVLÍČKŮV BROD

Na tuto adresu lze směřovat také veškeré dotazy k soutěži, případně můžete volat na tel. č. 569 421 182.

Srdečně zveme žáky základních škol a jejich pedagogy na soutěžní klání a zároveň příjemné setkání.

Ing. Lenka Janovská
organizátorka soutěže