Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 11. ledna 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V letošním roce se ho zúčastnilo 17 studentů ze všech studijních oborů – Ekonomické lyceum (10), Obchodní akademie (6) a Hotelnictví (1).  K ostříleným matadorkám z vyšších ročníků se přidala i děvčata z 1. ročníků a rozhodně nezůstala pozadu!

Soutěžící museli prokázat své znalosti z oblasti české gramatiky a svou schopnost aplikovat je v praxi. Při vypracovávání úkolů se hodila bohatá slovní zásoba, dovednost správně a výstižně formulovat větu, ale například i znalost větných členů či slovotvorby.

Ve slohové části bylo zadané téma „V naší rodině mám nejraději…“.  Hodnotilo se mimo jiné dodržení tématu, nápaditost, originalita, vhodný výběr jazykových prostředků, plynulost a pravopisná správnost textu.

Za obě části mohli soutěžící získat maximálně 50 bodů. Výkony soutěžících posoudila komise ve složení Mgr. Magda Fialová, Mgr. Andrea Dolejšová a Mgr. Iva Sobotková.

Výsledky jsou následující:

  1. místo: Silvie Findová (třída E2.) – 41 b.
  2. místo: Gabriela Mašková (třída E4.A) – 31 b.
  3. místo: Marie Kotíková (třída A4.S) – 30 b.

Kompletní výsledková listina: »ZDE«

Zleva:  Marie Kotíková, Gabriela Mašková a vítězka Silvie Findová

Studentky na 1. a 2. místě postupují do okresního kola.  Věříme, že budou naši školu úspěšně reprezentovat.

Všem studentům za účast ve školním kole děkujeme.

Mgr. Iva Sobotková
předsedkyně předmětové komise ČJL a SV