Složení zkušebních komisí závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

Ředitel školy jmenuje pro jarní termín závěrečných zkoušek 2020
následující složení maturitních komisí:

 

»Komise pro třídu C3

»Komise pro třídu K3.«

»Komise pro třídu S3.«

Konkrétní rozpisy žáků pro ústní  a praktickou část závěrečné zkoušky je k dispozici na školním INTRANETU  (vstup po přihlášení).

V Havlíčkově Brodě dne 12. 5. 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy