Informace k přijímacímu řízení 2021

Karel Sedlák Přijímací řízení, Úřední deska

   • Výsledky 2. kola přijímacího řízení v r. 2021 – viz ZDE
   • Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 1. kola PŘ – viz ZDE
   • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení v r. 2021 – viz ZDE
   • Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou – viz ZDE
   • Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem – viz ZDE
   • Informace pro uchazeče k přijímacím zkouškám – dodatek – viz ZDE
   • Aktuální informace k přijímacím zkouškám – viz ZDE
   • Informace k organizaci přijímacích zkoušek v souvislosti s prevencí proti vzniku a šíření onemocnění COVID-19  – viz ZDE
   • Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky  – viz ZDE
   • Informace pro uchazeče ke změnám termínů jednotných přijímacích zkoušek – viz ZDE
   • Přehled jednotlivých oborů – viz ZDE
   • Přípravné kurzy – viz ZDE
   • Kritéria 1. kola přijímacího řízení – viz ZDE
   • Přijímačky NANEČISTO – viz ZDE
   • MŠMT – úprava přijímacího řízení (5.1.2021) – viz ZDE
   • Informace MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 (pdf) – ZDE
   • Termíny přijímacích zkoušek (pdf) – ZDE
   • Přijímání na střední školy a konzervatoře (webové stránky MŠMT) – ZDE