Soutěž  O juniorskú tortu roka 2022 v Nitře

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže, Soutěžní úspěchy

Obchodní akademie a Hotelová škola již sedm let spolupracuje se SOŠ potravinářskou  v Nitře. V e školním roce 2022/23 vedení škol naplánovala týdenní výměnné pobyty žáků a pedagogů. Do Havlíčkova Brodu přijely 17. října  z Nitry 4 žákyně oboru Kuchár – cukrár, které se na závěr týdenní stáže zúčastnily soutěže O bramborovou pochoutku Vysočiny.

Čtyři žákyně naší školy a učitelka ODV Michaela Růžičková odjely ve stejném období do Nitry, aby nasbíraly zkušenosti v cukrářských a pekařských dílnách partnerské školy. Vrcholem jejich pobytu byla účast v soutěži O juniorskú tortu roka 2022 na téma „Jubileum školy“.

Julii Adamcová a Sabina Kadlečková ze třídy C3.P připravily dort, který připomínal stoleté výročí naší školy. Porota po vizuálním hodnocení a degustaci dortů udělila dvě první místa, a to cukrářkám naší školy a týmu z partnerské SOŠ potravinářské v Nitře.

 

Více o soutěži na https://sospotravinarska.edupage.org/news/?gtnid=912

 

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování