The Bear Educational Theatre

Karel Sedlák Školní novinky

Ve čtvrtek  16. ledna se na naší škole uskutečnila dvě divadelní představení v anglickém jazyce, jež sehrála divadelní skupina The Bear Educational Theatre. Soubor skládající se z rodilých mluvčích vystupuje především v pražském divadle Reduta.
První kratší hra se jmenovala The Detective. Byla to humorná detektivní zápletka zasazená do prostředí anglického kabaretu, která na konci vyvrcholí vraždou. Úkolem žáků bylo odhalit vraha a v anglickém jazyce vysvětlit, co se stalo. Herci mluvili se žáky a společně došli k objasnění detektivního případu.

Druhé představení The History of England je historické a zároveň komické představení, ve kterém jsou studenti seznámeni s anglickou historií od vlády Jakuba I. Stuarta až po rok 2010. Studenti se dovídají, proč a jak to dopadlo s králem Karlem I., jak se Británie stala jednou z nejbohatších zemí světa a proč byl Winston Churchill tak oblíbený a zároveň neoblíbený. Během celé inscenace se herci na žáky obraceli a snažili se je aktivně zapojit. Na jejím konci byl pro studenty připraven kvíz shrnující anglickou historii od 50. let 19. st. do roku 2010.

S ohledem na fakt, že obě představení probíhala v anglickém jazyce, byl jejich přínos nejen naučný, ale i zábavný.

Tereza Císařová a Kristýna Krejčí – třída E3.A