Vyhlášení krizového opatření

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

PLATNOST od 12. ŘÍJNA 2020  

Vláda ČR schválila dne 8. října 2020 s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do 25. října 2020 do 23:59 hod. usnesení o přijetí krizového opatření, kterým omezuje mj. provoz středních škol tím, že zakazuje osobní přítomnosti žáků ve středních školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Konkrétní postupy na naší škole:

 • již od pátku 9. října 2020 do neděle 25. října 2020:
  • je zakázán provoz tělocvičen včetně pronájmů třetími osobami (zodpovídá: Ing. Dubnová)
  • uspořádání školních jídelen na obou pracovištích bude provedeno tak, aby nejvyšší počet osob u stolu byl 4 a stoly byly od sebe vzdáleny min. 1,5 metru Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách (zodpovídá: D. Čechová).
 • od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020:
  • pro všechny žáky platí povinnost zúčastňovat se nadále distanční výuky podle Pokynů pro žáky k výuce na dálku ze dne 2. října 2020
  • všichni pedagogičtí pracovníci i nadále postupují podle Manuálu k výuce na dálku ze dne 2. října 2020 a v souladu s Povinnostmi pedagogických pracovníků při výuce na dálku ze 7. října 2020
  • výuka odborného výcviku probíhá i nadále v běžném režimu se zvýšenými hygienickými opatřeními
  • bude probíhat praktické vyučování žáků oboru Hotelnictví podle rozvrhu hodin
   H1.: úterý 12.55 – 16.10 hodin předměty TPP/TOS (učebna GK a STOB, vyučující Per/Stn)
   H2.: středa 12.55 – 16.10 hodin předměty TPP/TOS (učebna GK a STOB), vyučující Krj/Stn)
 • od pondělí 26. října 2020 do pátku 30. října 2020:
  • v pondělí 26. října 2020 a v úterý 27. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, MŠMT vyhlásilo volné dny, nebude probíhat distanční vzdělávání ani odborný výcvik a praktické vyučování
  • ve středu 28. října 2020 je státní svátek ČR Den vzniku samostatného československého státu
  • ve čtvrtek 29. října 2020 a v pátek 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny
 • od pondělí 2. listopadu 2020
  • má být v případě příznivého epidemiologického vývoje obnoveno prezenční vyučování
  • v případě nepříznivého epidemiologického vývoje může být krizové opatření prodlouženo
  • sledujte naše webové stránky a školní emaily, o všem vás budeme informovat

 

Havlíčkův Brod 2020-10-09

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy