Zkoušky profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Bratříků 851 a Kyjovská 3187 ve dnech:

14. října 2020 od 8:00 do 12:00 hod.

15. října 2020 od 8:00 do 11:00 hod.

 Ing. Jana Dubnová
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz