Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem v roce 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024, které obsahují:

  • Seznam všech uchazečů s výsledkem přijímacího řízení a pořadím u každého uchazeče;
  • Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče;
  • Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů;
  • Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
  • Kritéria 1. kola přijímacího řízení:  »ZDE«
Výsledky přijímacího řízení po oborech:
  1.    65-51-H/01  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK»ZDE«
  2.    29-54-H/01  CUKRÁŘ:   »ZDE«
  3.    29-53-H/01  PEKAŘ:    »ZDE«
  4.    65-51-E/01  STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY:   »ZDE«

 

V Havlíčkově Brodě 24. dubna  2023

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy