Zkouška profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

 

Zkouška profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se bude konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 dne:

2. února 2021 od 8:00 hod.

Ing. Jana Dubnová
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz