Přehled jednotlivých oborů

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Úřední deska

A) Představení oborů našimi žáky
  • 78-42-M/ 01 Ekonomické lyceum

  • 63-41-M/02  Obchodní akademie

  • 63-41-M/02  Obchodní akademie se sportovním zaměřením

  • 65-42-M/01  Hotelnictví

  • 65-51-H/01   Kuchař – číšník

  • 29-54-H/01   Cukrář

  • 29-53-H/01   Pekař

  • 65-51-E/01    Stravovací a ubytovací služby


 


B)  Video „Ze života školy“


C) Souhrnná prezentace oborů „OAHŠHB“

D) Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy

E) Přehled oborů vzdělání
E) Propagační materiál školy s přehledem oborů (pdf):