Zápis č. 3 z jednání školské rady ze dne 13. 6. 2019

oahshb Školská rada

Zápis č. 3/2019
z jednání školské rady
při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod

Datum jednání: 13. 6. 2019
Přítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Čeněk Jůzl, Hana Císařová, Monika Svobodová, Martin Šmíd, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hubert Wiche, Ing, Bohuslav Musil
Nepřítomni: Pavlína Čejková
Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

Program jednání:

1) návrh programu jednání
2) projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2019 3) Inspekční zpráva České školní inspekce
4) aktuální situace na škole
5) diskuse, připomínky

Průběh jednání:

Jednání vedl Mgr. Jiří Forman, ředitel školy a předsedkyně ŠR Mgr. Pavlína Rosenkranzová. ad 1) Předsedkyně ŠR Mgr. Pavlína Rosenkranzová pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy ŠR.
ad 2) Členové školské rady byli seznámeni s rozpočtem školy na rok 2019. Situace u provozních i přímých neinvestičních výdajů je optimálnější než v loňském roce. Na dotazy odpověděl vyčerpávajícím způsobem ředitel školy Mgr. Jiří Forman.
ad 3) Inspekční zpráva České školní inspekce byla projednána bez připomínek.
ad 4) Projednána aktuální situace na škole – stavy žáků a počet tříd, přijímací řízení, výsledek maturitních zkoušek.
ad 5) V rámci diskuse – financování ve školství.

Usnesení:

Školská rada:

  • projednala rozpočet školy na rok 2019
  • projednala inspekční zprávu České školní inspekceV Havlíčkově Brodě dne 13. 6. 2019
    Zapsal Ing. Bohuslav Musil, člen školské rady