Zápis č. 2 z jednání školské rady ze dne 14. 10. 2018

oahshb Školská rada

Zápis č. 2/2018
z jednání školské rady
při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod

Datum jednání: 15. 10. 2018
Přítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Hana Císařová, Pavlína Čejková, Martin Šmíd, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hubert Wiche, Ing, Bohuslav Musil.
Nepřítomni: Ing. Čeněk Jůzl, Monika Svobodová.
Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

Program jednání:

1) návrh programu jednání
2) schválení výroční zprávy školy za rok 2017/2018
3) schválení dodatku školního řádu
4) projednání plánu činnosti školy na školní rok 2018/2019 5) aktuální situace na škole
6) diskuse, připomínky

Průběh jednání:

Jednání vedl Mgr. Jiří Forman, ředitel školy, a předsedkyně ŠR Mgr. Pavlína Rosenkranzová.

ad 1) Předsedkyně ŠR Mgr. Pavlína Rosekranzová pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy ŠR.

ad 2) Členové školské rady byli seznámeni s výroční zprávou školy. Na dotazy odpověděl vyčerpávajícím způsobem ředitel školy Mgr. Jiří Forman. Výroční zpráva školy byla schválena všemi hlasy přítomných členů školské rady.

ad 3) Dodatek školního řádu byl schválen všemi hlasy přítomných členů školské rady.

ad 4) Mgr. Jiří Forman seznámil členy ŠR s plánem činnosti školy na školní rok 2018/2019.

ad 5) Projednána aktuální situace na škole – stavy žáků a počet tříd, přijímací řízení, příprava maturitních zkoušek.

ad 8) V rámci diskuse – financování ve školství.

Usnesení:

Školská rada:

  • schválila výroční zprávu o činnosti školy
  • schválila dodatek školního řádu
  • projednala plán činnosti školy ve školním roce 2018/2019Přílohy:
  • výroční zpráva
  • dodatek školního řáduV Havlíčkově Brodě dne 15. 10. 2018
    Zapsal Ing. Bohuslav Musil, člen školské rady