LOGO školy

Nařízení ředitele školy

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY
k používání ochranných prostředků

V souladu s nařízením vlády, která rozhodla, že ode dne 19. března 2020 od 00.00 hodin se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, nařizuji všem zaměstnancům a dalším osobám, které vstupují do školy, aby si po celou dobu pobytu ve škole zakrývali ústa a nos ochrannými prostředky. Za ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Toto nařízení platí pro obě pracoviště školy.

Zároveň stále platí zákaz vstupu žáků do školy.

Nařízení pro ubytovnu Kyjovská 3187:

Nařizuji všem ubytovaným, aby ode dne 19. března 2020 na ubytovně používali ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos). Za ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Ochranné prostředky nemusí ubytovaný používat pouze na pokoji, v němž je ubytován, pokud na pokoji není přítomna cizí osoba. Jakmile ubytovaný opustí svůj pokoj, je povinen tyto prostředky mít nasazené.

Zároveň zakazuji jakékoliv návštěvy na pokojích, a to i vzájemné mezi ubytovanými, a shlukování osob ve společných prostorách.

Za porušení těchto nařízení může vedoucí ubytovny ubytování v našem zařízení ukončit!

RESPEKTUJTE PROSÍM TOTO NAŘÍZENÍ! CHRÁNÍTE TAK SAMI SEBE, SVÉ BLÍZKÉ I SVÉ KOLEGY.

Děkuji.

Havlíčkův Brod 18. března 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy