Praktická maturitní zkouška oboru vzdělání Hotelnictví

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

A. Obsah zkoušky: Maturitní zkouška z odborných předmětů v oboru vzdělání Hotelnictví má formu praktické zkoušky z gastronomických předmětů a je zakončena prezentací vylosovaných témat. Témata praktické MZ budou zaměřena na: oblast složité obsluhy a slavnostní obsluhy oblast přípravy a prezentace výrobků. B. Organizace zkoušky: Praktická zkouška se koná ve 2 dnech. 1. den – čtvrtek 13. 5. 2021 7:30 – …

INFORMACE K ORGANIZACI MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

Podmínky pro umožnění účasti žáka na zkouškách: negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro účast žáků na maturitní zkoušce (MZ) a závěrečné zkoušce (ZZ), členů zkušební komise i dalších osob platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. …

Maturitní zpravodaj – český jazyk a literatura

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Nejnovější maturitní zpravodaj č. 56 přináší souhrn nejdůležitějších informací o podobě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky. V řádném termínu se didaktický test bude konat v úterý 25. května 2021 od 8:00, v mimořádném termínu pak 8. července 2021. Mimořádný termín bude určen pouze pro žáky, kteří se omluví z konání řádného termínu z důvodu …

Maturitní zpravodaj – matematika

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Maturitní zpravodaj přináší souhrn nejdůležitějších informací jak pro maturanty, kteří se připravují na tradiční zkoušku z matematiky, tak i pro žáky přihlášené k nepovinné zkoušce z matematiky rozšiřující. Zkouškou z matematiky, která se bude konat v pondělí 24. května 2021 od 8:00, bude zahájena společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Zkouška z matematiky rozšiřující proběhne o dva dny později ve středu 26. května 2021 od 8:00. …

 INFORMACE K DALŠÍM ZMĚNÁM V ORGANIZACI MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

SPOLEČNÁ ČÁST MZ Didaktické testy MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021. Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, …