MZ

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

1.   Obchodní akademie : »ZDE«

2.   Hotelnictví : »ZDE«

3.   Obchodní akademie se sportovním zaměřením : »ZDE«

 

V Havlíčkově Brodě dne 27. 3. 2023

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování