ESF: Nový projekt pro žáky gastronomických oborů s výučním listem

oahshb Projekty


IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. oslovil vedení Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a nabídl žákům gastronomických oborů s výučním listem zapojení do projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii (číslo projektu CZ.02 3 61/0.0/16/012/0000606).

Projekt se zaměřuje na všeobecné vzdělávání žáků a na oblast jejich praktického uplatnění v budoucím zaměstnání.
V průběhu školního roku 2016/17 proběhnou v rámci projektu dvě vzdělávací aktivity:
1. Cyklus všeobecných workshopů.
2. Exekutivní a praktické týdny.

Do projektu byli zapojeni žáci třídy C2.K, oborů vzdělání Kuchař – číšník a Cukrář.

Úvodní čtyřhodinový workshop proběhl za účasti Ing. Vítězslava Malého a lektorky Terezy Šulové v úterý 6. prosince 2016. Žáci se seznámili s projektem a jeho plánovanými tématy a absolvovali aktivity zaměřené na týmovou spolupráci a rozvoj komunikativních dovedností. Komunikace v týmu byla zaměřena na práci v restauraci a komunikaci se zákazníkem. Workshop probíhal v uvolněné pozitivní atmosféře a při závěrečném hodnocení zazněly z úst žáků pochvalné věty:
„Moc se mi to líbilo…, líbilo se mi, že jsme pracovali v týmu…,celé dopoledne jsme spolu komunikovali, líbilo se mi, že pracovali kuchaři a cukráři společně…,líbila se mi hra na zákazníka…“ atd…

V dalších měsících se žáci mohou těšit na odborný workshop zaměřený na exotické ovoce, workshopy o finanční či zdravotní gramotnosti.
Aktivní žáci budou mít možnost absolvovat odborný workshop na téma „Práce s mořskými rybami a dary moře“ a zúčastnit se červnového závěrečného týdenního workshopu.

V Havlíčkově Brodě dne 7. 12. 2016

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování