Zrušení termínu zkoušek profesní klasifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-008-H  SLOŽITÁ OBSLUHA HOSTŮ, původně plánované na 6. dubna 2021 v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská, se RUŠÍ! Z důvodů vládních opatření proti šíření nákazy COVID 19 není možné zkoušky profesních kvalifikací až do 11. dubna 2021 konat. V Havlíčkově Brode dne 1. 4. 2021 Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku …

INFORMACE KE ZMĚNÁM V MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH A K VÝUCE ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

 MOŽNOST KONAT MATURITNÍ ZKOUŠKY K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v prvním pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021. SPOLEČNÁ ČÁST …

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021-2022   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 1. března 2021 2.  Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů Název oboru vzdělání (denní forma) Kód oboru vzdělání Délka vzdělávání (v letech) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Obory vzdělání s maturitní zkouškou  Obchodní …

Zkouška profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

  Zkouška profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se bude konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 dne: 2. února 2021 od 8:00 hod. Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Den otevřených dveří II

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

26. ledna 2021 9:00 – 19:00 Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol, vzhledem k trvale nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat i druhý den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy. Pro zájemce …

LOGO školy

INFORMACE K UKONČENÍ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

První pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. V pátek 29. ledna jsou pro žáky pololetní prázdniny. Od pondělí 1. února do neděle 7. února 2021 proběhnou v Kraji Vysočina jarní prázdniny. V době pololetních a jarních prázdnin neprobíhá distanční výuka. Žákům závěrečných ročníků lze zadat na prázdniny opakování k maturitním a závěrečným zkouškám. Informace k hodnocení žáků na vysvědčení …

Přijímačky NANEČISTO

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V letošním školním roce se jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v předcházejících letech, tzv. „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Žáci tak mají …

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Vláda ČR se dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů ve vzdělávání. Organizace výuky a provozu školy od 4. ledna 2021: Zakazuje se osobní přítomnost žáků středních škol ve škole. Veškerá teoretická a praktická výuka přechází znovu na distanční výuku. Všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost …

Aktuální informace k ukončení kalendářního roku

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Vláda ČR na svém zasedání dne 14. prosince 2020 rozhodla, že: žáci budou do pátku 18. prosince docházet do škol za stávajících režimových opatření, žáci středních škol půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020, pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou vyhlášeny jako dny boje proti covidu, žáci mají volno. Od 23. prosince 2020 do 3. ledna …

Aktualizace k provozu školy od 7. 12. 2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Na základě dnešní nově vydané metodiky MŠMT upřesňuji pravidla a informace k provozu školy od pondělí 7. prosince 2020. Je zachována osobní přítomnost ve škole: žáků závěrečných ročníků středních škol, žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků. Nově se povoluje osobní přítomnost žáků jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém …