LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY k přijímacím, maturitním a závěrečným zkouškám

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

 INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY
k organizaci přijímacích zkoušek,
maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by proběhla jednotná přijímací zkouška skládající se z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.  Byly by zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.

Maturitní zkouška by měla proběhnout nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT. S ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazykaPokud se školy otevřou do 1. června, budou tedy maturity probíhat ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Toto jsou dnes vydané informace MŠMT, které se dozajista budou upravovat podle aktuálního vývoje situace. Konkrétní postup na naší škole budeme postupně zpřesňovat, tak jak budeme dostávat informace z MŠMT.

Havlíčkův Brod 23. března 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy