LOGO školy

DŮLEŽITÉ INFORMACE III PRO ŽÁKY A RODIČE

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

1) Doklasifikace za 1. pololetí

Žádám žáky, kteří jsou neklasifikováni za 1. pololetí, aby se spojili s konkrétním učitelem a domluvili se na způsobu doklasifikace distančním způsobem, pokud to charakter předmětu nevylučuje. Termín doklasifikací za 1. pololetí se posouvá na 30. dubna 2020. Obáváme se, že po případném nástupu do školy nebude na tyto záležitosti čas.

2) Zadávání úkolů

U učebních oborů nejsou v distanční výuce rozlišovány sudé a liché týdny. Úkoly z teoretické i praktické výuky mohou být zadávány průběžně.

Budeme respektovat období velikonočních prázdnin a v době od 9. do 13. dubna nebudou žákům zadávány žádné úkoly.

3) Ukončení vzdělávání (maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky)

Pro ukončování vzdělávání v roce 2019 – 2020 byl vydán speciální zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Současně ministerstvo připravilo metodiku k zákonu. Obojí najdete na adrese http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni. Vedení školy upřesní konkrétní postup při ukončování vzdělávání po vydání prováděcích předpisů k výše uvedenému zákonu. Stále platí, že pro způsob ukončení vzdělávání bude rozhodující datum, v kterém bude obnoveno vyučování na školách.

4) Maturitní práce (u oboru EL)

Vzhledem ke ztíženým podmínkám přípravy maturitních prací ředitel školy posunul termín odevzdání MP do 15. dubna 2020. Všechny ostatní vyhlášené podmínky – téma maturitní práce, způsob jejího zpracování, kritéria jejího hodnocení a zadání – zůstávají v platnosti. Do 15. dubna zašlou žáci, kteří budou konat MZ formou maturitní práce s obhajobou, práci ve formátu PDF vedoucímu práce.

5) Praktická maturitní zkouška

Ekonomické obory: obsah PMZ bude redukován na probrané učivo do konce 1. pololetí 4. ročníku, doba konání PMZ se zkracuje na 1 den v trvání 7 vyučovacích hodin.

Hotelnictví: PMZ se uskuteční v plánované podobě, ale bez závěrečného rautu. S tím souvisí redukce některých témat.

6) Závěrečné zkoušky

Samostatné odborné práce musí být odevzdány do 30. dubna 2020. Žáci je zašlou elektronicky v PDF formátu vedoucím prací (UOV).

Témata k ústní ZZ zveřejníme po 15. dubnu na webu a na disku U.

Sada pro písemnou ZZ bude uložena na disku U. Oznámení o uložení na disk obdrží žáci na nástěnce v programu Bakaláři.

Havlíčkův Brod 30. března 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy