Informace k přijímacímu řízení 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení

   • Výsledky přijímacího řízení ve II. kole – ZDE
   • Kritéria 2. kola přijímacího řízení – ZDE
   • Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu – ZDE 
   • Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů – ZDE
   • Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů – ZDE 
   • Informace pro účastníky přijímacích zkoušek – ZDE 
   • Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu – ZDE 
   • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – ZDE
   • Informace pro účastníky přijímaček NANEČISTO – harmonogram ZDE
   • Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky – ZDE
   • Kritéria 1. kola přijímacího řízení – ZDE
   • Přijímačky NANEČISTO dne 25.1.2022 – ZDE
   • Den otevřených dveří dne 8.12.2021 – ZDE 
   • Informace MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 – ZDE
   • Video ze života školy (přehled oborů) – ZDE
   • Termíny přijímacích zkoušek (pdf) – ZDE
   • Přijímání na střední školy a konzervatoře (webové stránky MŠMT) – ZDE