ERASMUS+ v roce 2024

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V rámci projektu Erasmus+ č. 2023-1-CZ01-KA121-VET-000120433 bude Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod realizovat krátkodobé i dlouhodobé mobility žáků a odborné jazykové kurzy pro učitelky anglického jazyka.

V termínu od 7. do 20. dubna 2024 vycestuje 13 žáků oborů vzdělání Ekonomické lyceum, Obchodní akademie a Hotelnictví na dvoutýdenní mobilitu. Pracovní stáže budou konat v irském městečku Mallow.

Následovat budou dlouhodobé letní stáže žáků oboru vzdělání Hotelnictví do Španělska a dva jazykové kurzy pro pedagogy do Irska.

Program Erasmus+ je řízen Domem zahraniční spolupráce a je podpořen Evropskou unií. Z přiděleného grantu jsou účastníkům programu hrazeny náklady na dopravu, pojištění, ubytování, stravování a doprovodný program.

Ing. Marie Mrázová, zástupkyně ředitele
Mgr. Zlata Havlová, vyučující ANJ