Informace pro účastníky přijímacích zkoušek 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Termíny přijímacích zkoušek:
 • I. termín :    čtvrtek 13. dubna 2023
 • II. termín :  pátek 14. dubna 2023
  Harmonogram přijímacích zkoušek:

  » 08:30-08:45   úvodní administrace v učebně
  » 08:45-09:55  matematika – test
  » 09:55-10:00   závěrečná administrace v učebně
  » 10:00-10:50   přestávka
  » 10:50-11:05    administrace v učebně
  » 11:05-12:05  český jazyk a literatura – test
  » 12:05-12:10   závěrečná administrace v učebně

Příchod do školy:
 • nejpozději v 8:15 hod.
 • doprovázejícím osobám nebude umožněno pobývat ve školních prostorech
Učebny:
 •  písemné testy probíhají v učebnách:
  » v I. patře: č. 110 – 111
  » ve II. patře: č. 201 – 207
  » ve III. patře: č. 301
Seznamy uchazečů:
 • jmenné seznamy uchazečů budou umístěny:
  » na nástěnce ve vstupní hale do budovy školy
  » na dveřích jednotlivých učeben
Na co nezapomenout:
 • každý uchazeč si s sebou vezme:
  » pozvánku k přijímacím zkouškám
  » povolené pomůcky k vypracování testu:  modře nebo černě píšící propisovačku, obyčejnou tužku,
  rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko), případně barevné tužky nebo fixy na poznámky
  či podtržení v testovém sešitě
  » nelze používat kalkulátor ani tabulky!
Co dělat v případě nemoci:
 • o této skutečnosti je nutno neprodleně informovat ředitelství školy: sekretariát 569 421 182
 • následně zaslat písemné potvrzení o zdravotní neschopnosti  poštou příp. elektronicky: peskova@oahshb.cz
 • pokud se uchazeč řádně neomluví, netýkají se ho již náhradní termíny didaktických testů, které jsou stanoveny MŠMT na dny 10.  a 11. 5. 2023.

Všem uchazečům přeji hodně úspěchů u přijímacích zkoušek.

V Havlíčkově Brodě 11. 4. 2023

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy