LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY PRO ŽÁKY a PRO UBYTOVANÉ NA DM

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 

Informace pro žáky 4. ročníku maturitních oborů
a 3. ročníku učebních oborů
  • Počítáme se zahájením přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky ve škole od pondělí 11. května 2020.
  • Konkrétní organizaci, podmínky a harmonogram přípravy oznámíme po zveřejnění epidemiologických opatření ze strany ministerstva zdravotnictví a MŠMT.
Informace pro žáky 3. ročníku ekonomických oborů
a všech ročníků oboru Hotelnictví
  • Plánovaná odborná praxe ve školním roce 2019-2020 se ruší.
  • Ruší se také plánovaná odborná praxe žáků 4. ročníku v září 2020 ve školním roce 2020-2021. O případném náhradním termínu praxe bude podle konkrétní situace rozhodnuto v novém školním roce.
Informace pro žáky ubytované na domově mládeže
  • Od 27. dubna do 7. května 2020 v pracovních dnech v době od 9.00 do 13.00 hodin bude umožněno žákům ubytovaným na DM vyzvednout si osobní věci. Do školy budou ubytovaní vstupovat jednotlivě po vyzvání vychovatelky. Zároveň prosíme o vrácení zapůjčených klíčů.
Informace pro všechny žáky
  • Prosím všechny žáky, aby i nadále plnili úkoly zadávané vyučujícími v rámci distančního vyučování a reagovali na všechny podněty. Předejdete tak komplikacím při hodnocení 2. pololetí.

Přeji všem hodně sil při dalším zvládání této nelehké situace.

Havlíčkův Brod 22. dubna 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy