Aktuální informace k závěrečným zkouškám

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky


A) Seznam témat k ústním závěrečným zkouškám
B) Ukázková témata k písemným závěrečným zkouškám
  1. Cukrář
  2. Kuchař – číšník se zaměřením Číšník
  3. Kuchař – číšník se zaměřením Kuchař
  4. Stravovací a ubytovací služby

V Havlíčkově Brodě 14. 4. 2020

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování