LOGO školy

Informace pro všechny žáky a rodiče

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE
v souvislosti s uzavřením školy z důvodu omezení šíření onemocnění COVID-19

 

 1. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností ode dne 11. března 2020
  • se na dobu neurčitou zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 1. Organizace školy a povinnosti žáků po dobu platnosti mimořádného opatření:
  • žáci nebudou mít do školy přístup
  • vyučování ve škole je ve všech oborech vzdělání zrušeno, a to jak teoretické, tak praktické (odborný výcvik)
  • všechny naplánované školní a mimoškolní akce se ruší
  • všichni žáci budou automaticky od pondělí 16. března 2020 odhlášeni ze školního stravování, do zrušení platnosti mimořádného opatření se nemohou ke stravování přihlásit
  • žákům nebude umožněno ubytování na domově mládeže
  • žáci jsou povinni průběžně sledovat informace, které bude škola zveřejňovat na svých webových stránkách v sekci Aktuálně – Školní novinky
  • všem žákům je uložena povinnost nejméně 1x denně kontrolovat svůj e-mail i webovou aplikaci Bakalářů (https://bakalari.oahshb.cz) a reagovat na pokyny, úkoly a zadání od příslušných učitelů a plnit termíny jejich vypracování
  • žáci, kteří nemají funkční e-mail, budou okamžitě kontaktovat třídního učitele/třídní učitelku a oznámí aktuální e-mailovou adresu
  • učitelé budou žákům zadávat úkoly a veškeré pokyny prostřednictvím disku „U:“ a složky „Předlohy pro úkoly“ a podsložky „1_KORONAVIRUS“
  • úkoly na disku „U:“ jsou přístupné všem po přihlášení do aplikace
   „Osobní složky“ na stránce školního  „Intranetu“
   ve složce: „/ukoly/2016-20/Předlohy pro úkoly/1_KORONAVIRUS“
  • komunikovat lze i prostřednictvím e-mailu jednotlivých žáků nebo bude možné podle uvážení učitelů využít k zadání úkolů a jejich kontrole i jiné možnosti – Moodle, WhatsApp, Skype aj.
  • vypracované úkoly uloží žáci v termínu dle požadavků vyučujících opět na disk „U:“, ale do složky „Hotové úkoly“ s příslušnou třídou a daným předmětem, případně jiným způsobem podle požadavků vyučujících
  • zvlášť důrazně žádám žáky 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů, aby se zodpovědně připravovali k maturitním a závěrečným zkouškám a poctivě plnili úkoly, které jim budou elektronickou cestou ukládat příslušní vyučující
  • žáci, kteří u maturitní zkoušky 2020 zvolili formu maturitní práce s obhajobou, budou konzultovat s vedoucím práce elektronickou cestou, termín odevzdání maturitní práce, alespoň v elektronické podobě, se nemění – 31. března 2020
  • o skončení platnosti mimořádného opatření budete informováni pomocí webových stránek, případné dotazy směřujte telefonicky nebo emailem na třídní učitele nebo na vedení školy

Havlíčkův Brod 11. března 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy