Zápis č. 1 z jednání školské rady ze dne 14. 6. 2018

oahshb Školská rada

Zápis č. 1/2018

z jednání školské rady

při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod

 

Datum jednání: 14. 6. 2018

Přítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Čeněk Jůzl, Monika Svobodová, Hana Císařová, Pavlína Čejková, Martin Šmíd, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hubert Wiche, Ing. Bohuslav Musil

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

 

Program jednání:

  • návrh programu jednání, představení členů nové školské rady
  • činnost školské rady podle školského zákona
  • schválení jednacího řádu školské rady
  • volba předsedy školské rady
  • projednání rozpočtu školy na rok 2018
  • aktuální situace na škole
  • diskuse, připomínky

 

Průběh jednání:

Jednání vedl Mgr. Jiří Forman, ředitel školy.

ad 1) Ředitel školy Mgr. Jiří Forman pronesl úvodní slovo, představil členy ŠR a přednesl návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi členy ŠR.

ad 2) Ředitel školy seznámil členy školské rady s činností a náplní práce školské rady dle školského zákona.

ad 3) Jednací řád školské rady byl schválen všemi hlasy členů školské rady.

ad 4) Předsedou školské rady byla zvolena všemi hlasy Mgr. Pavlína Rosenkranzová.

ad 5) Byl projednán rozpočet školy na rok 2018.

ad 6) Projednána aktuální situace na škole – stavy žáků a počet tříd, přijímací řízení, výsledky maturitních zkoušek.

ad 7) V rámci diskuse – financování gastrocentra školy, možnosti financování studijních a učebních oborů.

 

Usnesení:

Školská rada:

  • zvolila za předsedu školské rady Pavlínu Rosenkranzovou
  • schválila jednací řád školské rady
  • projednala rozpočet školy na rok 2018

 

V Havlíčkově Brodě dne 15. 6. 2018

Zapsal: Ing. Bohuslav Musil, člen školské rady