Den otevřených dveří II

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

26. ledna 2021

9:00 – 19:00

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol,

vzhledem k trvale nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli, podobně jako v případě prvního dne otevřených dveří, uspořádat i druhý den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy. Pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ  jsme připravili „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Ty budou probíhat v online formě.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy a chtěli byste získat podrobnější informace – týkající se jednotlivých maturitních a učebních oborů, vlastního studia,  přijímacího řízení,  přijímaček nanečisto, přípravných kurzů, ukončování studia, organizace odborného výcviku, ubytování a stravování, uplatnění absolventů či dalších možností a výhod daného studia – tak vás srdečně zveme dne 26. ledna 2021 k online setkání s vedením školy prostřednictvím aplikace Google Meet. Ředitel školy a jeho zástupci jsou připraveni se vám věnovat a poskytnout vám potřebné informace v následujících časech:

9:00 – 11:0013:00 – 15:0017:00 – 19:00

Ke komunikaci můžete využít:

1. VIDEOKONFERENCI:
 - pro studijní obory »ZDE« (bude k dispozici 26.1.2021 v 9:00)
 - pro studijní obory »ZDE« (bude k dispozici 26.1.2021 v 9:00)
2. MOBILNÍ TELEFONY:

731 483 643  ředitel  školy Mgr. Jiří Forman
736 545 825  zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování Ing. Radka Svatošová
731 483 661   zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Ing. Marie Mrázová

3. EMAILOVOU KOMUNIKACI - viz  »ZDE«

Co jsme pro vás připravili?

» Video „Ze života školy“

» Prezentaci oborů „OAHŠHB“

» Virtuální prohlídku školy

» VIDEOKONFERENCI - odkaz na Google MEET : »ZDE«   
   (odkaz bude funkční dne 26. 1. 2021 od 9:00 hodin)
      • Logo Meet

 

 

» Přehled oborů vzdělání

» Přijímačky nanečisto pro přihlášené uchazeče

» Propagační materiál školy tzv. "Skládačku" s přehledem oborů (v pdf):

 

Na shledání s budoucími žáky a jejich rodiči se již nyní těší vedení školy společně s celým pedagogickým sborem.

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy