Den otevřených dveří II

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

26. ledna 2021

9:00 – 19:00

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol,

vzhledem k trvale nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat i druhý den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy. Pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ  jsme připravili „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“, které proběhnou v online formě. Podrobnější informace » ZDE «

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy a chtěli byste získat podrobnější informace – týkající se jednotlivých maturitních a učebních oborů, vlastního studia,  přijímacího řízení,  přijímaček nanečisto, přípravných kurzů, ukončování studia, organizace odborného výcviku, ubytování a stravování, uplatnění absolventů či dalších možností a výhod daného studia – tak vás srdečně zveme dne 26. ledna 2021 k online setkání s vedením školy prostřednictvím aplikace Google Meet, případně můžete využít mobilní telefony či mailovou komunikaci – viz níže. Ředitel školy a jeho zástupci jsou připraveni se vám věnovat a poskytnout vám potřebné informace v následujících časech:

9:00 – 11:0013:00 – 15:0017:00 – 19:00

Ke komunikaci můžete využít:

1. VIDEOKONFERENCI:
 - pro studijní obory »ZDE« ( 9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00; 17:00 - 19:00)
 - pro učební obory »ZDE«   (9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00; 17:00 - 19:00)
2. MOBILNÍ TELEFONY:

     – 731 483 643  ředitel  školy Mgr. Jiří Forman
     – 736 545 825  zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování Ing. Radka Svatošová
     – 731 483 661   zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Ing. Marie Mrázová

3. EMAILOVOU KOMUNIKACI - viz  »ZDE«

Co jsme pro vás připravili?

» Informace o škole - ředitel školy Mgr. Jiří Forman
  
 

 

» Představení jednotlivých oborů našimi žáky:
  • 78-42-M/ 01 Ekonomické lyceum

  • 63-41-M/02  Obchodní akademie

  • 63-41-M/02  Obchodní akademie se sportovním zaměřením

  • 65-42-M/01  Hotelnictví

  • 65-51-H/01   Kuchař – číšník

  • 29-54-H/01   Cukrář

  • 29-53-H/01   Pekař

  • 65-51-E/01    Stravovací a ubytovací služby


 Pokud budete mít další dotazy ke studiu, využijte klidně videokonferenci – viz výše.


» Video „Ze života školy“

» Souhrnnou prezentaci oborů „OAHŠHB“

» Virtuální prohlídku školy
Virtuální prohlídka školy

» Přehled oborů vzdělání
» Přijímačky nanečisto pro přihlášené uchazeče - podrobnosti viz »ZDE«

» Propagační materiál školy s přehledem oborů (pdf):

 

Na shledání s budoucími žáky a jejich rodiči se již nyní těší vedení školy společně s celým pedagogickým sborem.

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy