Aktualizace k provozu školy od 7. 12. 2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Na základě dnešní nově vydané metodiky MŠMT upřesňuji pravidla a informace k provozu školy od pondělí 7. prosince 2020.

 • Je zachována osobní přítomnost ve škole:
  • žáků závěrečných ročníků středních škol,
  • žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků.
 • Nově se povoluje osobní přítomnost žáků jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd.
 • Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.
 • U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výcvik, je naplněna podmínka rotační výuky u těch tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden teoretické výuky a týden odborného výcviku realizovaného na školních pracovištích nebo na reálných pracovištích u zaměstnavatelů. Tyto třídy se vzdělávají podle stálého rozvrhu.
 • Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • Vyučování jednotlivých tříd bude probíhat podle aktualizovaného rozpisu – viz  » ZDE «
 • Je zachován původní rozvrh hodin se změnami, které budou vždy předem oznámeny.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Všem žákům se zakazuje setkávání s žáky jiných tříd a zdržování se ve společných prostorách školy (šatny, chodby), pro jednotlivé třídy budou určeny toalety, stravování žáků bude organizováno po třídách.
 • U všech žáků a studentů jsou umožněny prezenční konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • Na provoz školy se i nadále vztahuje Provozní manuál pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 ze dne 28. srpna 2020. Zásadní je především pravidelné větrání ve všech třídách. To zajistí pedagogičtí pracovníci v délce alespoň 5 minut v době přestávek a alespoň 5 minut uprostřed každé vyučovací hodiny.
 • Provoz domova mládeže:
  • ubytování bez omezení,
  • žáci a zaměstnanci domova mládeže (i další osoby pohybující se v DM) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách DM.
 • Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy vykonávající práci na pracovišti; ostatní žáci a zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu pouze odebrat výdejním okénkem (take-away),
  • při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy by nemělo dojít, pokud to je možné, k prolínání žáků z různých tříd, nemůže dojít k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Organizace výdeje obědů:

ŠJ Bratříků: výdej take-away 11.15 –  11.30 hodin, žáci VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 11.15 – 11.30 hodin, žáci OAHŠ v prezenční výuce 11.30 – 13.30 hodin podle rozpisu, žáci SPŠS 13.30 – 14.00 hodin, zaměstnanci na pracovišti 11.30 – 14.00 hodin

ŠJ Kyjovská: výdej take-away 11.30 – 11.45 hodin, žáci VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 11.30 – 11.45 hodin, zaměstnanci na pracovišti 11.45 – 12.00 hodin, 12.45 – 13.00 hodin, ZŠ Slunečnice 12.00 – 12.30 hodin, EQ škola 12.30 – 12.45 hodin, žáci OAHŠ v prezenční výuce 12.45 – 13.00 hodin.

 • V případě zájmu o stravování si každý musí přihlásit obědy na strava.cz.

 

Havlíčkův Brod 2020-12-03

                                                                                                        Mgr. Jiří Forman
ředitel školy